บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


เครื่องมือ


ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง ของ Leica
ไม่ว่าจะเป็นกล้องประมวลผลรวม เครื่องรังวัดดาวเทียม GPS/GNSS เครื่องเลเซอร์แสกนเนอร์

Leica TCRA 1201 R300

Leica TS06 PLUS

Leica TCRA 1102 PLUS

Wild TC1610

Wild TC1010

Wild TC 1000

Leica Sprinter Electronic

Wild NA28

Wild NA1

Wild NAK1

LEICA GS18T

LEICA GS15

LEICA GS10

LEICA SYSTEM1200

AR25 CHOKE RING ANTENNA

Hilti PD42

Leica Disto D510

DEPTHMATE PORTABLE

DJI PHANTOM 4 V.2

DJI PHANTOM 3

การสำรวจด้วยโดรน

การสำรวจด้วยโดรน

เครื่องสแกน 3 มิติ LIECA BLK360

LEICA P30 TLS


ยานพาหนะของเรา