บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


เครื่องมือ


ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี บริษัทได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำรวจที่มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูง ของ Leica
ไม่ว่าจะเป็นกล้องประมวลผลรวม เครื่องรังวัดดาวเทียม GPS/GNSS เครื่องเลเซอร์แสกนเนอร์

Leica TCRA 1201 R300

Leica TS06 PLUS

Leica TCRA 1102 PLUS

Wild TC1610

Wild TC1010

Wild TC 1000

Wild T1010 with DI1600 EDM

Leica Sprinter Electronic

Wild NA28

Wild NA1

Wild NAK1

Leica System 1200

Garmin eTrex GPS

Hilti PD42

Leica Disto pro4a

DEPTHMATE PORTABLE

Drone