บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


เกี่ยวกับเรา

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

ประวัติการก่อตั้ง

1. ห้างหุ้นส่วน เนาวรัตน์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง ก่อตั้งเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2535 (ยกเลิกแล้ว)
2. สำนักงานช่างรังวัดเอกชน เนาวรัตน์เซอเวย์ ก่อตั้งเมื่อ 30 มกราคม 2538
3. บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 10 ตุลาคม 2540

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด
NAOVARAT SURVEYING COMPANY LIMITED

ที่ตั้ง : เลขที่ 119/142 หมู่ที่ 6 ถนนนวมินทร์ ซอยนวมินทร์ 101 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : +66 2 948 3014-6, +66 8 6781 7050
โทรสาร : +66 2 948 3017
E-mail : nao.c@nvsurvey.com , stw.s@nvsurvey.com , hr@nvsurvey.com
URL : http://www.nvsurvey.com
Facebook : http://www.facebook.com/NaovaratSurveying
Line ID : naovaratc

ปีที่ก่อตั้ง 10 ตุลาคม 2540
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี ( Tax ID. ) 0105540088394

ประเภทธุรกิจ
- รับเหมางานสำรวจรังวัดทั่วไป
- งานรังวัดสอบเขต แบ่งแยก และรวมโฉนดที่ดิน ตาม พรบ.รังวัดอกชน
- งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างทั่วไปคณะกรรมการบริษัท

 
 
 
 
             
 

นาง สุทธิวรรณ สระทองห้อย

 

นาย เนาวรัตน์ ชัยชาติ

 

นาย สุรเชษฐ์ รัศมี

 
 
กรรมการ / ผู้จัดการทั่วไป
 
ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
 
ผู้จัดการแผนกสำรวจ
 
 
Email : stw.s@nvsurvey.com
 
Email : nao.c@nvsurvey.com
 
Email : suc.r@nvsurvey.com
 

 
 
 
         
 

นาย วินัย แก้วสุวรรณ์

 

นาย สุชาติ มานน้อย

 
 
ผู้จัดการโครงการ
 
ผู้จัดการโครงการ
 
 
Email : win.k@nvsurvey.com
 
Email : suc.m@nvsurvey.com