บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


บริการ


บริษัทมีประสบการณ์ในด้านงานสำรวจและออกแบบหลุมขุดเจาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ รวมทั้งแนวท่อและงานระบบราง ตลอดจนงานสำรวจภูมิประเทศ
เพื่อการออกแบบสิ่งปลูกสร้างใหม่ หรือการปรับปรุงบ้านหรืออาคารเก่าด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย คุณภาพสูงและทีมงานที่เชียวชาญ

งานรังวัดดาวเทียม GNSS

ระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัด ตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นผิวโลกจากสัญญาณดาวเทียม GNSS 

อ่านต่อ

งานรังวัดภูมิประเทศ

การสำรวจรังวัดเพื่อกำหนดตำแหน่งทางราบและทางดิ่ง เพื่อให้ได้รายละเอียดจากสิ่งมนุษย์สร้างและ ที่มีในธรรมชาติในบริเวณที่ต้องสำรวจ

อ่านต่อ

การสำรวจเพื่อเขียนแบบบ้านหรืออาคารเดิม

การสำรวจเพื่อเขียนแบบอาคารหลังจากการก่อสร้างเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว โดยแบบ AS-Built Drawing จะแสดงรายละเอียด ของสิ่งที่ได้ก่อสร้าง เช่น งานสถาปัตย์

อ่านต่อ

งานสำรวจรังวัดที่ดิน

การสำรวจรังวัดเพื่อให้ทราบ ที่ตั้ง มุมเขต และขนาดเนื้อที่ของแปลงที่ดิน รวมทั้งการรังวัดภายใต้ พรบ. รังวัดเอกชน เช่น รังวัดสอบเขต รวม และแบ่งแยก โฉนดที่ดิน

อ่านต่อ

การสำรวจวัสุดคงคลัง

การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ เป็นข้อมูลเก็บไว้วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การผลิต การก่อสร้าง 

อ่านต่อ

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

การสำรวจขั้นนี้ รวมการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เช่น ถนน สะพาน ทางรถไฟ สนามบิน อาคาร ฯ


อ่านต่อ

การทำแผนที่และการสร้างแบบจำลอง

การสร้างแผนที่ 3 มิติ จากโดรน

อ่านต่อ

การเจาะสำรวจดิน

การเจาะสำรวจดินให้ได้ความลึกที่เหมาะสมพร้อมเก็บตัวอย่างดิน จากพื้นที่โครงการเพื่อนำไปหาค่าดัชนีต่างๆทางวิศวกรรม

อ่านต่อ

อื่นๆ

ด้านพลังงาน , ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม , การคมนาคม ,
โรงแรมและรีสอร์ท , อสังหาริมทรัพย์ บ้าน และอาคารที่พักอาศัย ,
ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานทูต

อ่านต่อ