บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


งานรังวัดดาวเทียม GNSS

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

GNSS ย่อมาจากคำว่า Global Navigation Satellite System คือระบบนำทางโดยอาศัยการระบุพิกัด ตำแหน่งต่างๆ ที่อยู่บนพื้นผิวโลกจากสัญญาณดาวเทียม GNSS
ชนิดของเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS
1. เครื่องรับแบบนำหน Navigation Receiver
2. เครื่องรับแบบยีออดีติก

วิธีการรังวัดดาวเทียม GNSS สำหรับเครื่องรับแบบยีออดีติก
การรังวัดแบบสถิต (Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ (Kinematic Survey)
การรังวัดแบบกึ่งสถิต (Pseudo static Survey)
การรังวัดแบบสถิตอย่างเร็ว (Rapid Static Survey)
การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic Survey: RTK)