บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


การสำรวจวัสดุคงคลัง

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

การสำรวจวัสดุคงคลัง หรือ สินค้าคงคลัง (Inventory Survey) หมายถึง การสำรวจหาปริมาณ/ปริมาตร ของวัสดุหรือสินค้าต่างๆ เป็นข้อมูลเก็บไว้วางแผนการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การผลิต การก่อสร้าง ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ เช่น

 • ถ่านหิน
 • ชีวมวล
 • กะลาปาร์ม
 • ไม้ชิป
 • ไม้ฟืนท่อน
 • ไม้ยางพารา
 • ขี้กบ-ขี้เลื่อย
 • แกลบ
 • ซังข้าวโพด
 • เหง้ามันสับ
 • เชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
 • ปูนซีเมนต์, หิน, ทราย ฯลฯ