บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด


หมวดหมู่ของโครงการ

บริษัท เนาวรัตน์การสำรวจ จำกัด

ด้านพลังงาน
อุตสาหกรรมน้ำมัน และแก๊สธรรมชาติ
บริษัทได้ดำเนินการสำรวจ และออกแบบหลุมขุดเจาะน้ำมัน และแนวท่อส่งน้ำมัน และแก็สธรรมชาติ ให้กับกลุ่ม ปตทสผ. สัมปทานบนปกในประเทศไทยทั้งหมด ตลอดจนต่างประเทศ

ถ่านหิน
การสำรวจปริมาณถ่านหิน และเชื่อเพลิงอื่น ๆ เช่น กะลาปาล์ม ทั้งบริเวณลาน และในคลังพัสดุ

พลังงานแสงอาทิตย์
ได้ทำการสำรวจภูมิประเทศตลอดจนสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
โรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับเครือ BEC

ด้านการสื่อสารโทรคมนาคม
บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจ และออกแบบขยายเครือข่ายสถานีฐาน Dtac  ให้กับกลุ่ม  BB technology ส่วนมากจะอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง และภาคตะวันออก
นอกจากนั้นเรายังมีประสบการณ์หาเช่าพื้นที่เพื่อการตั้งสถานีฐานโทรศัพท์ของเครือข่าย true

การคมนาคม
บริษัทได้ดำเนินงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ Plan & Profile และสำรวจเพื่อการก่อสร้างให้กับกลุ่ม ช.การช่าง และกลุ่มอิตาเลียนไทย ในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ซึ่งเป็นระบบรถไฟฟ้าติดินแห่งแรกของประเทศไทย นอกจากนั้น โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง และสีส้มในปัจจุบันซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ

โรงแรมและรีสอร์ท
โรงแรมและรีสอร์ท ที่จะสร้างใหม่ก็ตาม หรือโรงแรมและรีสอร์ทที่ต้องการจะปรับปรุงตกแต่งใหม่ บริษัทฯ ได้ทำการสำรวจภูมิประเทศ และสำรวจทำแบบอาคารเดิม เพื่อให้สถาปนิกนำไปใช้ออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมต่อไป

อสังหาริมทรัพย์ บ้าน และอาคารที่พักอาศัย
NVS ได้ดำเนินการสำรวจรังวัดภูมิประเทศ และสำรวจเพื่อการก่อสร้างให้กับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ต่าง ๆ เช่น พฤกษา ศุภาลัย สัมมากร อนันดา ลดาวัลย์ เป็นต้น
ตลอดจนบ้านพักอาศัย หรืออาคารที่พักอาศัย อาคารสูง ที่มีความประสงค์จะก่อสร้างใหม่ หรือปรับปรุงอาคาร ก็มีการให้บริการกับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เช่นกัน

ห้างสรรพสินค้า โรงงาน สถานทูต
ส่วนมากแล้ว ห้างสรรพสินค้า และสถานทูต จะมีความต้องการจะปรับปรุง อาคาร หรือก่อสร้างอาคารเพิ่ม NVS ก็จะทำการสำรวจภูมิประเทศจัดทำแบบ เพื่อให้สถาปนิกนำไปใช้ออกแบบก่อสร้างต่อไป โรงงานก็จะมีทั้ง สร้างโรงงานใหม่ หรือปรับปรุงโรงงานเดิมที่มีอยู่แล้ว การสำรวจเพื่อการวางตำแหน่งเครื่องจักร ที่ต้องการตรวจสอบระดับพื้นและตำแหน่งที่แน่นอน